post

Besmellahاهداف کلان این شرکت عبارتند از:

1. رضایت مندی مشتریان با ارتقاء کیفیت و خدمات پس از فروش

2. ایجاد زیبایی محیط و طراوت و شادی روحیه مردم با نورپردازی مکانهای خصوصی و عمومی

3. ارتقاء آگاهی مردم و نقش LED در زندگی مردم

4. حفظ سرمایة ملی

به منظور تحقق رضایت­مندی مشتریان با ارتقاء ­کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش اقدامات زیر لازم است:

1. تشکیل کمیته های تحقیقات در زمینه بهبود کیفیت رضایت مندی مشتریان

2. اطلاع از میزان بازخوردها و نظرات مشتریان در کل مراحل ارائه محصول در جهت راستای رضایت مندی مشتریان

3. بهبود مداوم کیفیت از طریق ارتقاء بهره وری در تولید، افزایش مرغوبیت و تحویل به موقع کالا و خدمات

4. افزایش توانمندی­های پرسنل از طریق ارتقاء و آگاهی­ها، مهارت­ها و تجربیات با انجام کلاس­های مستمر آموزشی­های لازم.

به منظور ارتقاء آگاهی مردم و نقش LED در اندوختن ثروت خانواده ها، اقدامات زیر لازم است:

1. ارائه اطلاعات و آمار دقیق به مخاطبین جهت صرفه جوئی در اندوختن ثروت خانواده ها

2. ارائه گارانتی واقعی و تحویل به موقع و ارائه سرویس های به موقع و سریع

3. برقراری خط مستقیم جهت ایجاد ارتباط 24 ساعته مشتریان با مدیریت شرکت

به منظور ایجاد زیبایی محیطی و طراوت و شادی روحیه مردم با نور پردازی در مکانهای خصوصی و عمومی اقدامات زیر لازم است:

1. ارائه اطلاعات لازم جهت نقش نور و نورپردازی در ارائه آرامش به مخاطبین

2. برخورد صمیمانه و محترمانه کارشناسان فروش و فنی در جهت معرفی محصولات

3. ایجاد اطمینان و آرامش از خرید نسبت به محصولات ارائه شده

به منظور تحقق حفظ سرمایه ملی اقدامات زیر لازم است:

1. آگاهی دادن به مردم جهت جلوگیری از اتلاف انرژی با عدم استفاده از لامپهای سنتی، کم مصرف و …

2. کمک عملی به تحقق اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از ارائه بیش از حد تأمین برق کشور

کارآمد شدن 4 هدف یاد شده منوط به رعایت موارد ذیل می باشد:

1. تأمین منابع لازم (شامل نیروهای انسانی کارآمد، سرمایه، زیرساخت، تجهیزات، مواد اولیه، اطلاعات و فنی آوری)

2. آموزش نیروی انسانی و ارتقاء دانش و آگاهی آنها

3. ایجاد شرایط مناسب، مطلوب و محیط کاری سالم

4. ایجاد روش های مناسب ارتباطی درون و برون سازمانی

5. ترویج فرهنگ مشارکتی در راستای رشد خلاقیت و نوآوری

6. حمایت ارگانهای ذیربط دولتی در ترویج فرهنگ جلوگیری از اسراف و صرفه جویی از اتلاف انرژی

Vision-Projectos-Investim-670x300